A A+ A++
A
Data dodania: 2022-12-09

Jak poprawić sobie nastrój

Prosta metoda na lepszy humor

Badania polskie i międzynarodowe, ale i praktyka dnia codziennego dowodzą, że aktywności fizyczna osób z niepełnosprawnością wpływa pozytywnie na ich nastrój, samopoczucie, a także poprawia umiejętności społeczne.

 

W naszym kraju systematycznie rośnie populacja OzN, które są aktywne sportowo, jednak setki tysięcy ludzi wciąż unika sportu. Wskazane jest prowadzenie wśród niepełnosprawnych szerokich kampanii społecznych, aby skłonić ich do aktywności sportowej zarówno latem jak i zimą. Sport ma bowiem bardzo pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, a w przypadku OzN nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne, ale także poprawę jakości życia dzięki korzystnemu oddziaływaniu na sferę psychiczną.

Lekarze, psycholodzy, psychiatrzy i inni terapeuci wskazują, że aktywność fizyczna poprawia nastrój, samopoczucie niepełnosprawnych, gdyż sport pozwala im pokonywać swoje ograniczenia. Nieraz zdarza się też, że OzN mierzą się z sukcesami ze zdrowymi rówieśnikami, co znacznie podnosi ich samoocenę, gdyż nie czują się od nich gorsi. Sport to generalnie dobra metoda na pokonywanie własnych ograniczeń, obaw, lęków, fobii, to doskonała forma rehabilitacji. Co więcej, sukcesy sportowe, nawet w małym wymiarze, na tyle pozytywnie wpływają na niepełnosprawnych, że większe efekty zaczyna przynosić ich rehabilitacja.

Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje społeczny aspekt sportu. Umożliwia bowiem OzN nawiązywanie kontakty z innymi ludźmi, które mogą przerodzić się w relacje koleżeńskie, a nawet przyjacielskie. Sport nie tylko przełamuje lęki przed aktywnością społeczną OzN, ale powoduje również, że obcy ludzie nie traktują OzN jako kogoś mniej wartościowego, co powoduje zmianę w postrzeganiu ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie. Sami zainteresowani czują wtedy, że są akceptowani i to również bardzo dobrze wpływa na ich samoocenę i poczucie własnej wartości