A A+ A++
A

O projekcie

Uprawianie sportu – zarówno amatorskie jak i zawodowe – rozumiane szerzej jako aktywność fizyczna są bardzo ważnymi obszarami funkcjonowania każdego społeczeństwa. Aktywny udział w tej działalności biorą także osoby z niepełnosprawnościami. Aktywność ruchowa jest jedną z tych dziedzin aktywności ludzkiej, które mogą̨ najskuteczniej pomagać osobom z niepełnosprawnościami w integracji ze społeczeństwem. Przede wszystkim, dlatego, że zadowolenie z uprawiania aktywności fizycznej podnosi jakość życia ludzi niepełnosprawnych, dając im radość z życia, podnosząc samoocenę oraz dając możliwość rozwoju osobistego .

Sport może być skuteczną formą rehabilitacji, gdyż podnosi ogólną sprawność fizyczną, poprawia funkcjonowanie organizmu, czego zazwyczaj nie udaje się osiągnąć innymi metodami. Część osób będzie uprawiała sport amatorsko, ale istnieją możliwości odnoszenia sukcesów w profesjonalnych zawodach.

Pomagają w tym choćby coraz bardziej zaawansowane technologicznie protezy, wózki, laski i inne narzędzia ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami uprawianie sportu. Co więcej, sport OzN zyskuje na popularności, a w telewizji, Internecie jest prowadzonych coraz więcej transmisji z zawodów sportowych rożnej rangi, w tym międzynarodowych, co powinno pozytywnie wpływać́ na zaangażowanie kolejnych osób w sport.

 

Grupa docelowa

W 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat uprawiania sportu i aktywności fizycznej z którego wynika, że w latach 2013-2015 liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w sporcie powszechnym spadła z 39,1 tys. do 37,7 tys.

Od tamtej pory ta statystyka niewiele się zmieniła a sytuacja pandemiczna wyraźnie pogłębiła zarysowane w raporcie problemy.

Ponadto około 900 tys. OzN brało udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, podczas gdy populacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce liczy – według danych przytaczanych przez NIK w raporcie – ponad 3 mln osób.

W naszym kraju liczbę osób z niepełnosprawnościami szacuje się na około 4-7 mln. Przy czym część z nich – około 4 mln – posiada orzeczenie o niepełnosprawności, pozostali nie są co prawda prawnie zaliczani do tej grupy społecznej, ale spełniają medyczną definicję niepełnosprawności.

Projekt „Sport bez Barier” ma wspierać aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami, przyczyniać się do popularyzowania sportu, kultury fizycznej w tej grupie społecznej. Razem chcemy wspierać budowanie społeczeństwa wolnego od barier.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. Sport bez Barier

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „SPORT BEZ BARIER – EDYCJA 2023”

Wartość dofinansowania:
6 073 760 zł

Całkowita wartość projektu:
6 758 760 zł

W tym środki własne organizatora:
685 000 zł

Zadanie zlecone ,,Sport Bez Barier – edycja 2023” miało na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Zwiększenie świadomości i edukacja osób niepełnosprawnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogólnopolski hub informacyjny – ekosystem na rzecz dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane z wykorzystaniem narzędzi takich jak internetowy hub oraz ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna.