A A+ A++
A
InformacyjneData dodania: 2023-11-26

Nie musisz być mistrzem olimpijskim

Sport jest jedną z bardziej skutecznych metod służących integracji osób z niepełnosprawnościami. Jest także skutecznym narzędziem służącym podnoszeniu jakości życia OzN, gdyż zapewnia nowe możliwości rozwoju i poprawia samoocenę.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami znakomicie sprawdza się jedna z głównych idei sportu, że liczy się nie miejsce, a sam udział. Tak jak w klasycznym sporcie – niewielu niepełnosprawnych sportowców osiąga poziom wybitny, mistrzowski, niewielu uzyskuje status reprezentanta kraju i jeździ na międzynarodowe zawody. Zdecydowana większość uprawia sport na poziomie amatorskim i to im w zupełności wystarcza.

Ale w przypadku OzN ważny jest odpowiedni dobór dyscypliny sportu, którą mieliby uprawiać. Oczywiście kluczowe są predyspozycje, zdolności, ale wskazane jest, żeby sami niepełnosprawni i ich opiekunowie zwracali uwagę na takie aktywności sportowe, które zapewniają im duża wartość rekreacyjną. Chodzi o to, aby nie tylko wychodzili z domu na treningi do hali sportowej czy na stadion, ale opuszczali też swoje miejsca zamieszkania, udając się w góry (narciarstwo), nad jeziora i rzeki (żeglarstwo, kajakarstwo), do lasu (biegi) czy na rasy rowerowe. Dla OzN zmiana otoczenia często jest również ważna w procesie integracji społecznej, rehabilitacji. Takie wyjazdy mają też ogromny walor turystyczny, a sport dzięki poprawianiu ogólnej sprawności ruchowej osób z niepełnosprawnościami pomaga im również w uprawianiu turystyki.

Aktywność fizyczna w ogromnym stopniu poprawia jakość życia OzN. Wielu niepełnosprawnych dzięki sportowi widzi bowiem nowe cele do osiągnięcia. Treningi pozwalają im na pokonywanie kolejnych własnych ograniczeń, co pozytywnie z kolei może oddziaływać na inne dziedziny życia, takich jak nauka, praca, życie kulturalne.