A A+ A++
A
Data dodania: 2022-11-28

Do samolotu – nawet z wózkiem

Podróż a prawo i obowiązki przewoźnika

Prawo zapewnia osobom z niepełnosprawnościami pełen prawo do korzystania z komunikacji kolejowej, a nawet lotniczej. Różnie jednak bywa z realizacją tego prawa w praktyce.

 

Przewoźnicy mają obowiązek zapewnienia OzN takich samych warunków podróżowania jak zdrowym pasażerom. W wielu przypadkach jeśli niepełnosprawny podróżny wymaga pomocy, to bezpłatnie może z nim podróżować opiekun.

Największe problemy spotykają osoby poruszające się na wózkach. Do niektórych pociągów nie mogą one wjechać wózkiem, bo np. perony są za niskie albo nie ma pochylni przy drzwiach choć przewoźnicy mają obowiązek instalowania takich urządzeń np. przy okazji remontów taboru.

PKP Intercity wymaga też od OzN na wózkach wcześniejszego zgłoszenia chęci odbycia podróży, przynajmniej na 48 godzin przed wyjazdem. Firma tłumaczy ten wymóg tym, że musi zorganizować odpowiednią pomoc, aby osoba z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej, mogła odbyć podróż bezpiecznie i komfortowo. PKP Intercity zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach może odmówić udzielenia pomocy i takie sytuacje niestety jeszcze się zdarzają. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że jest też wiele przykładów, gdy kolejarze pomagają OzN w podróży bez oglądania się na formalne wymogi.

W przypadku podróży lotniczych prawo zabrania liniom odmówić zabrania na swój pokład osoby niepełnosprawnej. Prawo zapewnia też OzN szereg praw, np. obsługi lotnisk i samolotów muszą im pomagać w dokonywaniu odpraw, czy podczas przemieszczania się po terminalu. Ponadto OzN , zwłaszcza te z ograniczoną sprawnością ruchową, wchodzą na pokład samolotu jako pierwsze i opuszczają go jako ostatnie. Jeśli jest taka możliwość, to mogą skorzystać z prawo do wybrania sobie miejsca w samolocie. Personel pokładowy pomoże i też w umieszczeniu bagażu na półce, czy w przejściu do toalety. To zachowania standardowe, choć i w samolotach czy na lotniskach dochodzi do przypadków złego traktowania OzN.