Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Hajnówka

ul. Księdza Antoniego Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

kontakt: awksentiuk@hajnowka.pl