A A+ A++
A
Data dodania: 2022-08-13

Sport OzN 

  W Polsce sport uprawia – na różnym poziomie i z różną intensywnością – niespełna 40 tysięcy osób z niepełnosprawnościami.   

 

Część z nich należy do kadry narodowej w dyscyplinach paraolimpijskich, ale większość traktuje sport bardziej amatorsko. Wąska grupa niepełnosprawnych zawodników, zwłaszcza medaliści olimpijscy, może powiedzieć, że są sportowcami w pełni zawodowymi, że utrzymują się ze sportu. Wypłacane są im bowiem stypendia państwowe, wspierają ich samorządy czy prywatni sponsorzy. 

Jednocześnie trzeba zauważyć, że około 900 tysięcy osób z niepełnosprawnościami bierze udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, podczas gdy populacja OzN liczy od ponad 3 mln do nawet 7 mln osób (w zależności od przyjętej metody ich liczenia). Ale wskaźnik aktywności fizycznej wśród sprawnych Polaków jest niewiele wyższy, więc sytuacja wśród OzN nie wydaje się zła. Tym niemniej na tle rozwiniętych państw zachodnich w Polsce sport uprawia relatywnie niewiele OzN. Zdaniem ekspertów wpływ na to ma nie tylko model funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, ale także niedostateczna baza sportowa, brak profesjonalnych trenerów i instruktorów, czy też brak środków w rodzinach OzN na uprawianie sportu czy rekreację.