A A+ A++
A
SportData dodania: 2022-08-13

Rekreacja na wyciągnięcie ręki 

W Polsce w ostatnich latach nastąpił wyraźny postęp w dostępności osób z niepełnosprawnościami do zajęć sportowo-rekreacyjnych.    

W miastach, ale i w gminach wiejskich ogłaszane są konkursy dla instytucji publicznych i prywatnych, które chciałby organizować takie zajęcia. Te zadania finansują samorządy, często przy wsparciu pieniędzy z programów unijnych, więc zapewnienie funduszy jest na pewno jednym z powodów, że wiele stowarzyszeń sportowych i turystycznych, jak i również podmioty w pełni prywatne otwierają się na OzN. Drugim powodem tego zainteresowania jest także zmiana postaw społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami. 

W efekcie wspomniane wyżej konkursy cieszą się często wysoką frekwencją. Beneficjenci organizują głównie zajęcia stacjonarne dla osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Co więcej, nie są to już programy kierowane tylko do dzieci i młodzieży, ale obejmują również osoby dorosłe. 

Także zajęcia są coraz bardziej zróżnicowane. Kiedyś były to głównie: pływanie, hipoterapia, gimnastyka, zajęcia sensoryczne oraz gry sportowe w rodzaju szachów czy brydża, a teraz coraz częściej standardem jest organizowanie również zajęć muzycznych, gier zespołowych (takich jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna), treningów lekkoatletycznych, jogi, nordic walking, zajęć łyżwiarskich lub narciarskich. Wszystko jest uzależnione od możliwości OzN. 

Ta oferta jest uzupełniania o zajęcia wakacyjne, aktywizujące osoby niepełnosprawne do zmiany sposobu spędzania czasu wolnego, w tym urlopów i wakacji szkolnych lub studenckich. Dlatego organizowane są dla nich wyjazdy sportowo-rekreacyjne, rajdy integracyjne i obozy wędrowne. 

Dlatego warto jest sprawdzić czy działające w naszym sąsiedztwie domy kultury, szkoły, kluby czy parafie nie mają takich zajęć w swoje ofercie. Informacje o tego typu inicjatywach powinny być też umieszczane na stronach internetowych urzędów miejskich i gminnych lub w starostwach.