A A+ A++
A
Sport może likwidować bariery
InformacyjneData dodania: 2023-11-10

Sport może likwidować bariery

Osoby z niepełnosprawnością mają coraz więcej możliwości uprawiania sportu. I coraz chętniej z nich korzystają, ale jednocześnie wielu niepełnosprawnych unika aktywności fizycznej – głównie z powodu oporów mentalnych.

 

Te opory można skutecznie przełamywać i służy temu kampania społeczna „Sport Bez Barier”. Właśnie rusza druga edycja tej kampanii, którą prowadzi Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron plus. – Pierwsza edycja naszego projektu okazała się dużym sukcesem. Pokazaliśmy osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom całe spektrum dyscyplin sportowych, które uprawiają OzN. Przy czym nie chodziło nam tylko o propagowanie sportu wyczynowego, profesjonalnego, ale o promowanie wszelkiej aktywności fizycznej – tłumaczy prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus. Akcja „Sport Bez Barier” to również promocja turystyki wśród osób z niepełnoprawnościami, którzy mają wiele możliwości i w tej sferze swojej aktywności.

Prof. Janusz Kocki wskazuje na szerszy cel kampanii. – Sport to nie tylko dbanie o zdrowie, kondycję, ale także doskonała metoda rehabilitacji dla wielu osób z niepełnosprawnościami. Zarówno tej fizycznej, jak i społecznej, gdyż OzN wchodzą ze swoich domów, chodzą na treningi, ale również na zawody, gdzie poznają nowych ludzi, nowe środowiska – wyjaśnia prof. Kocki.

Kampania służy też temu, aby OzN bardziej zainteresowały się sportem, aby chętniej nie tylko oglądali mecze, turnieje w telewizji, ale również chodzili na stadiony, do hal sportowych, żeby na żywo oglądać zarówno rozgrywki zdrowych, jak i niepełnosprawnych sportowców.

„Sport Bez Barier” ma zwrócić także uwagę decydentów ze świata sportu: klubów, związków sportowych, samorządów na potrzeby OzN. Nie wszystkie bowiem areny sportowe to obiekty bez barier, gdzie każdy niepełnosprawny może się dostać bez problemów. W innych z kolei są windy, pochylnie, poręcze i podobne urządzenia, ale znowu niewiele jest miejsc przystosowanych np. dla wózków inwalidzkich. Wiele jeszcze trzeba zrobić pod względem organizacyjnym, aby niepełnosprawni mogli w pełni poczuć się częścią rodziny kibiców.

Podczas drugiej edycji kampanii „Sport Bez Barier” kontynuowane będą działania służące promocji sportu i turystyki wśród OzN. Będziemy pokazywać, że osoby z różnego rodzaju problemami fizycznymi utrudniającymi im poruszanie się, a także dotknięci niepełnosprawnością intelektualną mogą być aktywni na polu sportu i rekreacji. Mają oni bowiem do wyboru dziesiątki dyscyplin i konkurencji sportowych, a sprzyja im także coraz szersza dostępność specjalistycznego sprzętu sportowego przystosowanego np. do potrzeb osób po amputacjach, niewidomych, niesłyszących, czy częściowo sparaliżowanych.

Sport może likwidować bariery i nie jest to frazes bez pokrycia, o czym świadczy rosnąca rzesza niepełnosprawnych sportowców osiągających sukcesy na arenie krajowej i międzynarodwej. Tysiące OzN zadowala się uprawianiem sportu na poziomie amatorskim i chodzi o to, aby ta grupa była coraz liczniejsza. Sport i dla nich może być i jest czynnikiem integracyjnym i podnoszącym jakość życia. I to już od najmłodszych lat.